Diagnos

Vi har rätt diagnos utrustning och kan läsa av och radera felkoder på de flesta bilar. En felkod kan du få av många olika anledningar, antingen pga fel i någon elkomponent eller av mindre allvarliga skäl. Vi kan enkelt diagnosticera vad som är fel och även radera felkoder.

Numera kollar Bilprovningen även felkoder så det är en bra investering att läsa av och radera felkoder innan besiktningen.

Vi tar endast 150 kr för en felkodsavläsning/radering.